Een groep verwijderen

Laatst geüpdate: Jan 07, 2016 02:05PM CET

1. Klik op “Mijn launch pad”.
2. Selecteer “Groepen beheren”.
3. Klik op de verwijder-knop aan de rechterzijde van de groep die moet
verwijderd worden.
4. Sla de wijzigingen op zodat de groep definitief verwijderd is van de lijst.