Wat is "social engineering"

Laatst geüpdate: Dec 17, 2012 07:53PM CET

Social engineering is de kunst om mensen te kunnen manipuleren om zo gevoelige informatie, zoals een wachtwoord of persoonlijke details, te kunnen achterhalen.

Het verschil met fraude ligt daar dat het verkrijgen van informatie via oplichting, diefstal of escalatie van privileges op computers, de aanvaller in de meeste gevallen nooit rechtstreeks in contact met de slachtoffers komt.

Vorbeelden van social engineering omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot: